Двустранен терминал за начало и край на ограничителни системи за пътища, монтирани в средната разделителна ивица на пътя. Подходящ за монтаж в началото на двустранни ограничителни системи, ограничителни системи за пътища с висока степен на задържане (H2, H4b). Осигурява безопасно начало или край на ограничителна система. Изпълнен е със стандартен профил двувълнови шини, който позволяват безпроблемното свързване към всички системи (едностранни и двустранни), отговарящи на БДС EN 1317.

Покрива изискванията ENV-1317-4 за скорост 110км/ч

ПренасочващДа
Дължина11,7м
Широчина0,5м
Височина0,75м
Покрива изисквания

ENV-1317-4 110км/ч

Файлове за сваляне x-tensionds-uk-dvoen-terminal.pdf  (pdf, 2.4 MB)