Ограничителна система за съоръжения с максимална степен на задържане H4b

Клас на задържане при ударH4b
Зона на действиеW3
Степен на силата на удараB
Огъване при динамичен удар0,8m
Странично отместванеVI7
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461