Едностранен терминал за начало и край на ограничителни системи, монтирани в банкета на пътя. Подходящ за монтаж в банкета на пътя. Осигурява безопасно начало или край на ограничителна система. Изпълнен е със стандартен профил двувълнови шини, който позволяват безпроблемното свързване към всички системи, отговарящи на БДС EN 1317.

Покрива изискванията ENV-1317-4 за скорост 110км/ч


ПренасочващДа
Дължина11,7м
Широчина0,5м
Височина0,75м
Покрива изисквания

ENV-1317-4 110км/ч

Файлове за сваляне xtension-uk-edinichen.pdf  (pdf, 2.5 MB)