Двустранна ограничителна система за пътна част

Клас на задържане при ударH1
Зона на действиеW4 (W≤1.3 m)
Степен на силата на удараА
Огъване при динамичен ударDN = 1.2 m
Странично отместване-
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461