Стоманената предпазна ограда от типа H4bW3 - EasyRail 3n plus DS 05 0.75, е проектирана да задържи товарен автомобил с обща маса до 38т. Оптималната зона на действие на системата W3 (0,8-1,0m) осигурява както задържане на превозното средство върху съоръжението, така и средна степен на въздействие върху пътуващите.

Чрез монтираната уникална за България ограничителна система за пътища, се осигурява безопасността и на живущите под съоръжението жители на с. Потоп. Общата дължина на монтираната система е над 900м.

Ограничителната система се произвежда от "КМВ-системи за пътна сигурност" ООД Перник.