Новоизграденият паркинг при км 83 на АМ Марица, е обезопасен с най-високият клас ограничителна система H4b, произведена от КМВ-системи за пътна сигурност ООД. Общата й дължина е 130м. В допълнение са монтирани и над 300м системи H1W4.

Монтираният двустранен терминал Р4 в началото на системата, осигурява безопасно начало на стоманената предпазна ограда. Тя от своя страна може да задържи товарен автомобил с тегло до 38т.

Крайният резултат от направената инвестиция е висока степен на пъна безопасност, чрез прилагане на най-добрите световни практики.