Свали
каталог

Произвежданите от „КМВ системи за пътна сигурност“ ограничителни системи за пътища имат всички предимства на еластичните предпазни огради:

От 20% до 30% по-ниски разходи за монтаж и последващ ремонт в сравнение с алтернативните бетонни решения;
Кратки срокове за изпълнение и монтаж;
Стоманените предпазни огради, освен че задържат моторните превозни средства на пътното платно, са проектирани така, че да поемат голяма част от кинетичната енергия при удар. По този начин травмите по пътуващите, повредите по превозните средства и рискът от преобръщане са по-малки.

Материалите, които използваме за производство на нашите продукти, са с високи механични показатели. Опростената конструкция на произвежданите от нас ограничителни системи за пътища води до:

Отлични експлоатационни показатели - висока степен на задържане при по-малка работна широчина;
Оптимално съотношение цена/качество;
Олекотена конструкция;
Лесен за изпълнение монтаж.

Ограничителните системи EASYRAIL, произвеждани от „КМВ системи за пътна сигурност“, са конструирани, така че основните елементи в системата – водещи шини и носещи стълбчета са еднакви за основните степени на задържане и работни ширни. Това дава възможност за бърза реакция при промяна на условията за монтаж. „КМВ системи за сигурност“ гарантира качеството на своите продукти чрез декларация за експлоатационни показатели.

EasyRail XS 4.00 N2W4

EasyRail XS 4.00 N2W4
Клас на задържане при удар N2
Зона на действие W4 (W≤1.3 m)
Степен на силата на удара А
Огъване при динамичен удар DN = 1.3 m
Странично отместване -
Устойчивост при снегопочистване NPD
Корозионна защита горещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail XS 2.00 N2W3/H1W4

EasyRail XS 2.00 N2W3/H1W4
Клас на задържане при удар N2 H1 L1
Зона на действие W3 W4 W4
Степен на силата на удара А А А
Огъване при динамичен удар 0.9m 1.2m 1.2m
Странично отместване - VI 7 VI 7
Устойчивост при снегопочистване NPD
Корозионна защита горещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail XS 1.33 N2W2/H1W3

EasyRail XS 1.33 N2W2/H1W3
Клас на задържане при удар N2 H1 L1
Зона на действие W2 W3 W3
Степен на силата на удара А А А
Огъване при динамичен удар 0.7m 0.8m 0.8m
Странично отместване - VI 4 VI 4
Устойчивост при снегопочистване NPD
Корозионна защита горещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

KMV H1W4 (2,0) DS

KMV H1W4 (2,0) DS
Клас на задържане при ударH1
Зона на действиеW4 (W≤1.3 m)
Степен на силата на удараА
Огъване при динамичен ударDN = 1.2 m
Странично отместване-
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail 3n DS 1,50 H2W4

EasyRail 3n DS 1,50 H2W4
Клас на задържане при ударN2H2L2
Зона на действиеW2W4W4
Степен на силата на удараBBB
Огъване при динамичен удар0.6m1.2m1.2m
Странично отместване-VI 5VI 5
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail 3n 0,75 H2W3

EasyRail 3n 0,75 H2W3
Клас на задържане при ударN2H2L2
Зона на действиеW3W3W3
Степен на силата на удараBBB
Огъване при динамичен удар0.9m0.9m0.9m
Странично отместване-VI 5VI 5
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail 3n DS 0,75 H2W2

EasyRail 3n DS 0,75 H2W2
Клас на задържане при ударN2H2L2
Зона на действиеW2W2W2
Степен на силата на удараBBB
Огъване при динамичен удар0.5m0.7m0.7m
Странично отместване-VI 5VI 5
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail 3n Plus DS 0.75 H4bW4

EasyRail 3n Plus DS 0.75 H4bW4
Клас на задържане при ударN2H4bL4b
Зона на действиеW1W4W4
Степен на силата на удараBBB
Огъване при динамичен удар0.4m0.9m0.9m
Странично отместванеVI5VI5VI5
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail 3n DS 1,50 H2W4 MUF

EasyRail 3n DS 1,50 H2W4 MUF
Клас на задържане при ударN2H2L2
Зона на действиеW2W4W4
Степен на силата на удараBBB
Огъване при динамичен удар0.6m1,2m1,2m
Странично отместванеVI5VI5VI5
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail 3n DS 0,75 MUF H2W2

EasyRail 3n DS 0,75 MUF H2W2
Клас на задържане при ударN2H2L2
Зона на действиеW2W2W3
Степен на силата на удараBBB
Огъване при динамичен удар0.5m0.7m0.7m
Странично отместване-VI 3VI 3
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail 3n OS 1,50 H2W4

EasyRail 3n OS 1,50 H2W4
Клас на задържане при ударH2
Зона на действиеW4
Степен на силата на удараB
Огъване при динамичен удар1,2m
Странично отместванеVI 5
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail 3n OS 0,75 H2W3

EasyRail 3n OS 0,75 H2W3
Клас на задържане при ударN2H2L2
Зона на действиеW2W3W3
Степен на силата на удараBBB
Огъване при динамичен удар0.4m0.9m0.9m
Странично отместване-VI 5VI 5
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail 3n DS OS 0,75 H2W2

EasyRail 3n DS OS 0,75 H2W2
Клас на задържане при ударN2/H2
Зона на действиеW2(W<0,7)/W2 (W≤0.8m)
Степен на силата на удараB
Огъване при динамичен ударDN = 0.5/0.7 m
Странично отместванеVI 4
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

EasyRail 3n Plus DS OS 0.75

EasyRail 3n Plus DS OS 0.75
Клас на задържане при ударH4b
Зона на действиеW3
Степен на силата на удараB
Огъване при динамичен удар0,8m
Странично отместванеVI7
Устойчивост при снегопочистванеNPD
Корозионна защитагорещо поцинковане EN ISO 1461

Детайли

Пренасочващ буфер срещу удар TauTubeTM

Пренасочващ буфер срещу удар TauTubeTM

Семейството от пренасочващи буфери срещу удар TAU Tube™, покрива изискванията на EN1317-3 за скорости 50, 80, 100 и 110 км/ч. Малката собствена дължина от само 6 м, крозионната защита, осигурена, чрез горещо поцинковани и алуминиеви детайли и негоримият дизайн, правят TAU Tube идеалният буфер за защита на бетонови съоръжения, системи от стоманени предпазни огради, стълбове на съоръжения и др. TAU Tube се предлага в различни ширини, защитаващи от опасности с ширина до 2600 мм.

Основните предимства пред останалите производители са:

  • горещо поцинкованата носеща конструкция с алуминиеви енерго-поглъщащи елементи
  • дължина на буферите от 2 до 6 метра
  • лесно инсталиране
  • СЕ сертификация

Характеристики

Дължина1900 - 5900 мм
Широчина850 - 2600 мм
Височина820 мм
Тегло500 -1100 кг
СертификатПокрива изискванията на EN 1317-3

Детайли

Едностранен терминал Р4 110км/ч

Едностранен терминал Р4 110км/ч
ПренасочващДа
Дължина16,270м
Широчина0,33м
Височина0,75м
Покрива изисквания

ENV-1317-4 110км/ч

Детайли

Едностранен терминал Р4 110км/ч

Едностранен терминал Р4 110км/ч
ПренасочващДа
Дължина11,7м
Широчина0,5м
Височина0,75м
Покрива изисквания

ENV-1317-4 110км/ч

Детайли

Двустранен терминал P4 110км/ч

Двустранен терминал P4 110км/ч
ПренасочващДа
Дължина11,7м
Широчина0,5м
Височина0,75м
Покрива изисквания

ENV-1317-4 110км/ч

Детайли

Защита за мотоциклетисти

Защита за мотоциклетисти

Системата за защита на мотоциклетисти DR46, произвеждана от нашите партньори Snoline, е проектирана да намали нараняванията на мотоциклетистите при инцидент. Инсталирана върху всички стандартни стоманени предпазни огради, тя ограничава риска от удар на мотоциклетиста в носещите стълбове на ограничителните системи. Специализираната ограда за защита на мотоциклетисти е лесна и универсална за монтаж, без да променя характеристиките на основната ограничителна система за пътища. Същото е потвърдено чрез тестове, съгласно EN1317-2.Детайли

Ако имате нужда от допълнителна помощ при избора на система за пътна сигурност, можете да използвате продуктовия съветник, който „КМВ системи за пътна сигурност“ поддържа в партньорство с VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG. Всички модели, произведени от VR-Group могат да бъдат поръчани и доставени в България чрез „КМВ системи за пътна сигурност“.

Продуктов съветник

© 2024 Всички права запазени.
КМВ системи за пътна сигурност
Дъщерно дружество на „Колхида метал“

Вход

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.

Скриване на съобщението