КМВ системи за пътна сигурност

2304, гр. Перник
ул. „Владайско въстание“ 1
тел.: +359 76 670 179
факс: +359 76 670 161
e-mail: info@mantineli.eu

КМВ е първият производител в България на еластични предпазни огради с тривълнова шина. Предлагаме варианти както за поставяне в страни и в разделителната ивица на пътя, така и за изграждане на мостови съоръжения.

Качеството на произвежданата от нас продукция гарантираме с издаването на декларация за експлоатационни показатели.

Екип

инж. Георги Златев, Изпълнителен директор

g.zlatev@mantineli.eu


инж. Васил Алексов, Ръководител "Експедиция"

v.aleksov@mantineli.eu


инж. Петър Косев, Ръководител "Проекти"

p.kosev@mantineli.eu

Можете да изпратите запитване и да се свържете с нас на адрес info@mantineli.eu.