Основният европейски регламент, който регулира производството, тестовете и монтажа на ограничителни системи за пътища е БДС EN 1317. Всички продукти, предлагани от "КМВ системи за пътна сигурност", притежават сертификат съгласно БДС EN 1317.

Прилагането на еластични предпазни огради по републиканската пътна мрежа е регламентирано с Техническа спецификация на АПИ 2014 г. и Технически правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ.